Gói 1: Phim Trường

GÓI 1: PHIM TRƯỜNG
Chụp 1 ngày
Giá dịch vụ: 4.500.000đ
 
- 1 Album Photobook khổ 30x30  10 tờ ( 20 trang )
- 2 Áo cưới + Trang sức đính kèm
- 2 Bộ veston chú rể
- 1 Áo dài
- 1 Ảnh phóng lớn 60x90 cm  khung ép da Lamina
- 1 Dvd slide
- Make up tại King Wedding
 
Giá vé vào phim trường 
+ Phim trường Galaxy: 400.000đ/1h - 800.000đ/2h
+ Phim trường Thuận Phước Field: 900.000đ/1h - 1.500.000đ/2h
 

 
Phim trường Thuận Phước Field
 Phim trường Galaxy

Báo giá khác

Quay Pre - Wedding Flycam - 09/08/2017

Chụp tiệc cưới - 09/08/2017

Gói 2: Nội thành Đà Nẵng - 03/10/2016

Gói 3: Nội thành Đà Nẵng + 1 Địa điểm - 03/10/2016

Gói 4: Nội thành Đà Nẵng + 1 Địa điểm - 03/10/2016

Gói 5: Nội thành Đà Nẵng + 2 Địa điểm - 03/10/2016

Gói 6: Đảo Lý Sơn, Quãng Ngãi - 03/10/2016

Gói 7:Đảo Lý Sơn và 3 địa điểm - 03/10/2016

Facebook Email